Kurs – Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

W ramach realizacji projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu w dniach od 31.07.2012 r. do 13.09.2012 r. odbył się kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu w dniach od 31.07.2012 r. do 13.09.2012 r. odbył się kurs –  opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 90 godzin. Zajęcia praktyczne odbywały się w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy. Kurs prowadzony był przez trenerów Jerzego Anzel, oraz Barbarę Troczyńską na zlecenie firmy EDUK@TOR z Grudziądza. 

Celem kursu było przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pełnienia funkcji opiekunki osób starszych oraz niepełnosprawnych. Zakres tematyczny obejmował: zajęcia z psychologii, zasady racjonalnego żywienia, elementy pedagogiki, profilaktykę zdrowotną, wybrane zagadnienia z rehabilitacji, sposoby pielęgnacji osób w podeszłym wieku i dzieci oraz inne elementy wynikające ze specyfikacji szkolenia. W kursie uczestniczyło 6 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Uczestnicy biorący udział byli bardzo zadowoleni.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.