Łososie szlachetne, minogi rzeczne, piskorze, jesiotry ostronose w Drwęcy

Miliony z Brukseli z pomocą

Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy zdobyło ponad 3,4 miliona euro, czyli prawie 14 milionów złotych  na realizację ekologicznego projektu.

W ramach unijnego programu LIFE Plus wykona się wiele, żeby w Drwęcy i jej dopływach były lepsze warunki życia dla różnych gatunków ryb, szczególnie zagrożonych wyginięciem, a turyści mogli korzystać z natury, nie niszcząc środowiska. A wszystko z 97,5 proc.  dofinansowaniem w formie dotacji.

Dwa lata temu Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy rozpoczęło przygotowania do stworzenia  projektu w ramach unijnego programu Life Plus. Gdy projekt powstał, przekonano do niego Marszałków Województw Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Warmińsko-Mazurskiego  Jacka Protasa oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podpisane zostały niezbędne porozumienia.

W maju br. w Brukseli projekt zyskał akceptację  Komisji Europejskiej. Teraz już wiadomo – będzie sporo pieniędzy na wykonanie wpisanych do projektu zadań, które streszcza tytuł projektu “Polepszenie warunków bytowania ryb rzeki Drwęcy i jej dopływów”. Aby dopiąć wszystkie formalności, potrzebne jest jeszcze podpisanie umowy z NFOŚiGW i Komisją Europejską.

– Planowany koszt całego projektu to ponad 3 miliony 401 tysięcy euro, czyli ok. 13 milionów 606 tysięcy złotych. Najważniejsze jest to, że otrzymujemy dofinansowanie w 97,5 proc. wysokości wszystkich kosztów. Składają się na to pieniądze z Unii (50proc. środków, tj. ponad 6 milion 803 tysięcy zł). Mamy też dofinansowanie  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (45proc. środków, tj. ponad 6 mln 123 tys. zł),  środki z budżetów Marszałków dwu województw (2,5 proc. środków, tj. ponad 340 tys. zł) i oczywiście pieniądze Stowarzyszenia (2,5 proc. środków, tj. ponad 340 tys. zł). Nasz projekt służy środowisku, ale  pomoże także w rozwoju turystyki, w promocji regionu,  a w konsekwencji jest szansą na ożywienie gospodarki – mówi Jędrzej Tomella, Prezes Stowarzyszenia Miasta, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

“Celem nadrzędnym jest odnowa biologiczna i zachowanie  bioróżnorodności rzeki Drwęcy” – czytamy w projekcie, co między innymi oznacza, że w Drwęcy znów żyć będą mogły m. in. łososie szlachetne, minogi rzeczne, piskorze oraz jesiotry ostronose.

Żeby łososie zasiedliły rzekę, żeby na tarło wracały do Drwęcy, zbuduje się dla nich 3 ?przepławki? w Lubiczu Górnym i Lubiczu Dolnym. Dzięki nim zniwelowane będą  różnice poziomów na Drwęcy, które były dla ryb barierą nie do pokonania.

W planie Stowarzyszenia jest także budowa 11 miejsc małej infrastruktury turystycznej. Wybudowane zostaną przystanie, tj. miejsca gdzie wodniacy będą mogli  odpocząć w dobrych warunkach – bez szkody dla środowiska.  Będą też działania edukacyjne i promocyjne, a więc możliwość wypromowania regionu, a może nawet jego produktu turystycznego.

(wind)