Mały projekt – duża sprawa

Brzozie zbiera laury! Tym razem w konkursie Urzędu Marszałkowskiego.
Lokalna Grupa Działania Pojezierza Brodnickiego zajęła trzecie miejsce w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski na najlepszy projekt inwestycyjny w ramach tzw. kategorii “Małe projekty”.

Do rywalizacji wojewódzkiej zgłoszono Gminny Klub Internetowy w Brzoziu – jego wyposażenie to 11 stanowisk komputerowych. Do klubu może przyjść każdy, najczęściej czynią to uczniowie miejscowych szkół, młodzież. Klub powstał przy wsparciu środków unijnych oraz lokalnych, samorządowych.

Dodajmy – projekt z Brzozia w rywalizacji wojewódzkiej był jedynym kandydatem z powiatu brodnickiego do nagród Urzędu Marszałkowskiego. Gratulacje dla pomysłodawców, organizatorów Gminnego Klubu Internetowego oraz Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie.
(wind)