Mamy się czym pochwalić?

Przyjazna wieś. Samorządy gminne i powiatowe, lokalne grupy działania oraz organizacje pozarządowe zapraszamy do udziału w piątej edycji wojewódzkiego etapu konkursu “Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej.

Przyjazna wieś

Samorządy gminne i powiatowe, lokalne grupy działania oraz organizacje pozarządowe zapraszamy do udziału w piątej edycji wojewódzkiego etapu konkursu “Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej.

Ideą konkursu jest wskazanie i docenienie przykładów infrastruktury wiejskiej, sfinansowanych ze środków funduszy europejskich, które służą przedsiębiorcom i mieszkańcom, gościom i turystom. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne i efektywne projekty, które chroniąc środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi, czynią ją miejscem, gdzie chce się żyć i pracować.

Udział w konkursie jest dla gospodarzy terenów wiejskich doskonałą okazją do zaprezentowania i promocji ich miejscowości i powiatów. Pokonkursowa publikacja zwycięskich projektów może stanowić inspirację dla dalszych pomysłów na infrastrukturę wiejską tworzoną w zgodzie z naturą i dziedzictwem kulturowym.

Zwycięzcą poprzedniej edycji konkursu (w kategorii technicznej) była Gmina Cekcyn. Zrealizowany przez nią projekt (?Bory Tucholskie ? w labiryntach natury ? wzmocnienie pozycji Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. Budowa amfiteatru w Cekcynie?) okazał się bezkonkurencyjny również w ogólnopolskim etapie konkursu.

I lokatę w kategorii społecznej zajął projekt gminy Chełmża (?Remont świetlicy wiejskiej w budynku pastorówki oraz przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla pieszych w miejscowości Zelgno?), który także został doceniony w konkurencji ogólnopolskiej.

Ubiegłoroczni laureaci wojewódzkiego etapu konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci urządzeń biurowych i prezentacyjnych oraz namiotów wystawowych. Mamy się czym pochwalić? Więc śmiało, do dzieła!

(wind)