“Mikołaj Kopernik 1473-1543”

wystawa

W Klubie Seniora w Brzoziu przygotowywana jest wystawa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi. Bieżący rok jest dedykowany astronomowi w związku z 550. rocznicą jego urodzin i 480. rocznicą śmierci. Wystawa nosi tytuł “Mikołaj kopernik 1473-1543”, a jej autorem jest prezes Fundacji Nicolaus Copernicus Robert Szaj. Dzięki wystawie można poznać życiorys wielkiego astronoma, jednak najwięcej miejsca poświęcono w niej badaniom astronomicznym. Kopernik Opracował także dla króla Zygmunta Starego reformę monetarną i taksę chlebową. Przypomniano też historię poszukiwania grobu Kopernika i jego powtórny pochówek we fromborskiej katedrze w 2010 roku.

 

Przypominamy

24 marca 2022 roku w Toruniu zostały podpisane dwa listy intencyjne dotyczące historycznego turystycznego Szlaku Kopernikowskiego. Taki szlak funkcjonuje w województwie warmińsko-mazurskim. Listy podpisali marszałkowie trzech województw związanych z postacią wielkiego polskiego astronoma – kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Pod drugim listem podpisali się przedstawiciele 26 kujawsko-pomorskich samorządów wszystkich szczebli. Wśród nich znalazła się Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska oraz przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa.
 

Czytamy w dokumencie

Strony niniejszego listu intencyjnego podejmą wspólne działania służące wzmacnianiu marki i promocji turystycznej drogowego Szlaku Kopernikowskiego poprzez jego organizację i oznakowanie, a także organizację wydarzeń towarzyszących obchodom jubileuszu” – czytamy w dokumencie, który podpisali marszałek Piotr Całbecki, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
 
Strony wyrażają wolę współpracy i deklarują wzajemną pomoc przy powstaniu Szlaku Kopernikowskiego w województwie kujawsko-pomorskim i uroczyście zapewniają o podjęciu wspólnych działań umożliwiających oznakowanie i promocję szlaku”.
 
W naszej części szlaku, który na mapie jest wyznaczoną przez miejsca związane z Kopernikiem pętlą we wschodniej części regionu, znajdą się:
 • Toruń
 • Piwnice,
 • Świerczynki,
 • Zamek Bierzgłowski
 • Bierzgłowo
 • Grzywna
 • Chełmża
 • Nawra
 • Grzybno
 • Unisław
 • Starogród
 • Kałdus
 • Chełmno
 • Grudziądz
 • Dusocin
 • Kowalewo Pomorskie
 • Golub-Dobrzyń
 • Brodnica
 • Wielki Głęboczek
 • Kaszczorek
 • Złotoria
 • Włocławek
 • Wąbrzeźno

W rejonie Dusocina nasza pętla połączy się z odcinkiem pomorskim w kierunku Kwidzyn-Sztum-Malbork-Elbląg, w rejonie Wielkiego Głęboczka z odcinkiem warmińsko-mazurskim w kierunku Kurzętnika.