Miliony na wiejskie drogi – nawierzchnie bitumiczne, tłuczeń

– Co roku kujawsko-pomorskie gminy wiejskie mogą skorzystać z dotacji z budżetu województwa na poprawiające jakość gruntów rolnych inwestycje związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych. Środki zostały podzielone tak, by każda aplikująca gmina mogła liczyć na dofinansowanie jednej swojej inwestycji – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ostatnich latach dzięki inwestycjom w gospodarstwach m.in za sprawą pieniędzy unijnych, powiększyła się liczba ciągników oraz nowoczesnych maszyn rolniczych. Bezpieczny
i komfortowy dojazd do pól mogą zapewnić wyłącznie zmodernizowane drogi, które poprawiają jednocześnie warunki pracy rolników oraz jakość gruntów rolnych. Modernizacja dróg polega najczęściej na położeniu utwardzonej nawierzchni, w przyjętej przez gminę technologii, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi.

 Dzięki przyznanym w latach 2007-2014 dotacjom na terenie gmin województwa kujawsko-pomorskiego zmodernizowano 641 kilometrów dróg poprawiających warunki pracy rolniczej,
a samorząd województwa wsparł realizację tego typu projektów kwotą ponad 50 milionów złotych.

Nawierzchnie bitumiczne, tłuczeń itp. pokryją szlaki w następujących wsiach: w Choińskie Budy, Chojno (gmina Bobrowo), Sugajno (gmina Brzozie) , Buk Góralski, Piecewo (gmina Jabłonowo Pomorskie), Kujawa (gmina Osiek), Rokitnica Nowa, Chlebowo (Świedziebnia), Górzno Wybudowanie. Łącznie jest to ponad 5,4 km oraz 485 100 zł dotacji.

(wind)