Młodzi rolnicy w Brzoziu. Program działa!

Dla młodych rolników z powiatu brodnickiego były listy gratulacyjne i odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”, dla szkoły w Jajkowie – zestawy komputerowe.

O efektach dotychczasowego funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także o możliwościach, które daje nowa perspektywa PROW

na lata 2014-2020 dyskutowano w Brzoziu na konferencji zorganizowanej przez Bogusława Błaszkiewicza, wójta gminy Brzozie wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prezes ARiMR Andrzej Gross podsumował program PROW 207-2012, mówił też o wsparciu dla młodych rolników z PROW 2014 – 2020. Od 20 sierpnia do 2 września br. młodzi rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania.
Andrzej Owczarz dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARMiR w Toruniu informował o inwestycjach w gospodarstwach rolnych oraz o możliwościach korzystania z dopłat do powierzchni gruntów.
Franciszek Kadzik z Departamentu Działań Społecznych i Środowiskowych centrali ARMiR wskazywał na szanse dla młodych rolników w pozyskiwaniu wsparcia z PROW.

W czasie konferencji wyróżniającym się rolnikom wręczono listy gratulacyjne i odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”. Rolnikom gratulowali poseł Zbigniew Sosnowski, starosta Piotr Boiński, wicestarosta Mariusz Klonowski, wójt Bogusław Błaszkiewicz i przedstawiciele ARMiR.

Listy wyróżniające otrzymali: Marcin Sobiesierski, Andrzej Lendziński, Sławomir Domżalski, Radosław Sulecki, Krzysztof Żbikowski.

Odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: Tadeusz Uliński, Jerzy Cichowski i Tomasz Kierzenkowski.

Prezes Andrzej Gross w imieniu Agencji przekazał 10 zestawów komputerowych dla szkoły w Jajkowie.

(wind)
Fot. M. Biegaj