Młodzieżowe drużyny pożarnicze grały w halową piłkę nożną 

W dniu 8 lutego rozegrano turniej halowej piłki nożnej. Brało w nim udział 25 drużyn złożonych z członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Turniej rozegrano w dwóch grupach – szkoły podstawowe oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do ukończenia 18 lat. Gminę Brzozie reprezentowały dziewczęta z gimnazjum w Brzoziu, które zajęły w klasyfikacji końcowej trzecie miejsce.

Na rozgrywkach obecni byli: Zbigniew Sosnowski – Poseł na Sejm RP i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brodnicy, st.bryg. Tomasz Leszczyński – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st.bryg. Artur Przybylski – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dh Leszek Szmyt -członek Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Piotr Boiński – Starosta Brodnicki.

Organizatorami Turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brodnicy, Zarząd Miejsko-Gminny OSP RP w Brodnicy, Starostwo Powiatowe Brodnica, Urząd Gminy Brodnica, Urząd Miasta Brodnica oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Gorczenicy.

SKŁAD DRUŻYNY DZIEWCZĄT-kategoria gimnazja i starsze (do 18 lat):

Martyna Beszczyńska – bramkarz, Olga Cieszewska, Sara Chamska, Jowita Czołba, Kamila Jarzembowska, Monika Mergel, Klaudia Ramowska, Weronika Szypczyńska, Kinga Zabłońska, opiekun: Radosław FiszerMłodzieżowe drużyny pożarnicze grały w halową piłkę nożną.

Źródło: mł. bryg. Piotr Rutkowski Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brodnicy