Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzoziu i Wielkim Leźnie

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej zrealizowano projekt pod nazwą “Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Brzozie”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.040.000 zł. Projekt zrealizowano przy udziale środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 524.000 zł, Budżetu Państwa w wysokości 87.000 zł oraz środków własnych Gminy Brzozie w wysokości 429.000 zł.

Następnym projektem zrealizowanym w tym zakresie była rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielkie Leźno. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 1.081.450 zł. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Funduszu Wsparcia Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 888.242.000 zł oraz środków własnych Gminy Brzozie w wysokości 193.208 zł.