Na „Jordankach”

Oficjalnego otwarcia dokonała przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Toruniu-Danuta Grzyb oraz prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu-Antoni Chiniewicz.

Życzenia Paniom złożyli prezydent Torunia Michał Zaleski, marszałek województwa Piotr Całbecki, przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek, posłowie Jan Krzysztof Ardanowski, Zbigniew Sosnowski oraz Paweł Szramka.

Panie otrzymały od Marszałka i Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej upominki oraz kwiaty.

Podczas części artystycznej wystąpili: grupa „Pod niebem” z Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, która zaprezentowała fragment musicalu „Mały koniec świata”;  grupa taneczna „Baby Jagi” z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu, kapela ludowa „Łubianioki” z Łubianki oraz duet skrzypcowy „Queens  of  Violins” z Bydgoszczy. Na zakończenie publiczność oraz duet wspólnie wykonali „Marsza Radetzkiego” Straussa.

Wojewódzkie święto kobiet wiejskich jest organizowane od 5 lat przez Związki Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. W tym roku przygotowanie wydarzenia przypadło okręgowi toruńskiemu.

Z gminy Brzozie pojechały przedstawicielki z dziewięciu Kół Gospodyń Wiejskich działające na terenie gminy. Gimbusa użyczył Wójt Bogusław Błaszkiewicz.

Małogrzata Smoczyńska