Na podium w konkursie recytatorskim

konkurs seniorow

Zdolne i odważne Seniorki z Klubu Seniora Brzozowy Raj w Brzoziu – Panie Urszula Kucińska, Teresa Bucha i Sabina Sobolewska reprezentowały Gminę Brzozie w IX Powiatowym Konkursie Recytatorskim. “Śpieszmy się kochać ludzi…” – to motto konkursu, który odbył się w dniu 17 listopada w Centrum Kultury i Sportu w Osieku. Konkurs skierowany był do seniorów – członków stowarzyszeń i klubów seniora działających na terenie powiatu brodnickiego.

Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury, upowszechnianie kultury żywego słowa, budzenie i rozwijanie zdolności recytatorskich, a także integracja seniorów z powiatu brodnickiego. Uczestnikami konkursu mogli być członkowie stowarzyszeń i klubów seniora działających na terenie powiatu brodnickiego.

Seniorki z Klubu Seniora Brzozowy Raj reprezentowały Gminę Brzozie w konkursie i to z powodzeniem. Jury konkursu doceniło je, przyznając im wysokie miejsca. Panie Urszula Kucińska i Sabina Sobolewska zajęły w nim II miejsca, a Pani Teresa Bucha III miejsce. Laureatki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, a wśród nich statuetki aniołów. Gratulujemy!

Projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Brzozie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.