Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

plakat_rachmistrz_1

Wójt Gminy Brzozie – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r., który odbędzie się w dniach od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w
godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza
terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne
nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia
dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie

plakat_rachmistrz_1

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 18/06/2020 08:22 655 KB 3691