Nabór ofert na zimowe odśnieżanie dróg

Wójt Gminy Brzozie ogłasza nabór ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brzozie. Oferty na odśnieżanie dróg składają mieszkańcy gminy posiadający ciągniki o mocy powyżej 90 KM z pługiem odśnieżnym typu “motyl”.

Oferty należy składać na załączonych drukach w terminie do dnia 28.11.2019 r. w Urzędzie Gminy – pokój nr 8.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo negocjacji cen z wybranymi oferentami spełniającymi podstawowe wymagania związane z wykonaniem usługi. 0 wynikach naboru wybrani oferenci zostaną powiadomieni w celu zawarcia umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej informacji.

Ogłoszenie wraz z drukiem oferty znajduje się również na stronie internetowej gminy: www.bip.brzozie.pl.