Nabożeństwo dziękczynne, plenerowe spotkanie – w podzięce za plony

W Brzoziu odbyły się powiatowo-gminne dożynki. Na święto plonów gospodarze dożynek przygotowali wiele atrakcji. Brzozie pokazało jak należy świętować!

Uroczystą mszą w kościele parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Brzoziu, celebrowaną przez ks. kanonika Wiesława Wyszkowskiego, zainaugurowano obchody święta plonów. Dziękowano Bogu w modlitwie, gospodarzom za trud codziennej pracy, za kolejny rok owoców ziemi.

Po nabożeństwie korowód dożynkowy z pięknymi wieńcami i wspaniałymi ozdobami dożynkowymi – twórczym rękodziełem pań z kół gospodyń wiejskich całego powiatu brodnickiego – przeszedł na wiejski stadion, na plac festynowy, gdzie zawsze są tańce, muzyka i śpiew. Zgodnie z tradycją dożynkowy chleb, z mąki tegorocznych zbóż, nieśli starostowie dożynek powiatowych i gminnych – Małgorzata Małkowska i Jacek Dubiela oraz Danuta Jankowska i Jarosław Marchlewicz. Chleb przekazano gospodarzom gminy i powiatu – wójtowi Bogusławowi Błaszkiewiczowi oraz staroście Piotrowi Boińskiemu – aby dzielili sprawiedliwie, aby każdemu starczyło. Oprócz gospodarzy dożynek życzenia rolnikom złożyli goście honorowi uroczystości – wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich oraz posłowie Zbigniew Sosnowski i Jan Ardanowski.

W części oficjalnej uroczystości dożynkowej Starosta Brodnicki uhonorował wyróżniających się rolników z powiatu brodnickiego. Wyróżnienia otrzymali Ewa i Karol Bejgrowicz – gmina Osiek, Piotr Panek – gmina Bartniczka, Robert Tracz – gmina Zbiczno, Jadwiga Pulkowska – gmina Jabłonowo Pomorskie, Marzanna i Piotr Myślińscy – gmina Bobrowo, Piotr Śmigiecki – gmina Górzno, Beata i Mirosław Giziewscy – gmina Świedziebnia, Henryk Kalinowski – gmina Brzozie.

Najlepszych rolników odznaczono odznaką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaczenie otrzymali Leszek Małecki – gmina Bartniczka, Grażyna Łapkiewicz – gmina Osiek, Mirosław Gaczyński – gmina Jabłonowo Pomorskie, Irena i Jerzy Czarnowscy – gmina Bobrowo, Mirosław Frygier – gmina Górzno, Dariusz Wydrzyński – gmina Świedziebnia, Bogumił Kozicki – gmina Brzozie, Henryk Nowakowski – gmina Brzozie, Adam Żuchliński – gmina Brzozie, Piotr Wajsgerber – gmina Brzozie, Benedykt Zero – gmina Brzozie, Jan Seroczyński – gmina Brzozie

W czasie festynu dożynkowego koncertowały zespoły: „Wszyscy Razem”, „Babylon”, zespół dziecięcy z Brzozia oraz orkiestra parafialno- strażacka ze Świedziebni.

Były też liczne pokazy i konkursy. Firma „Kalchem” zaprosiła na pokaz nowoczesnych maszyn rolniczych. Dorobek poszczególnych gmin powiatu brodnickiego prezentowany był na stoiskach, podobnie jak instytucji edukacyjnych. Nadto młodzież i opiekunowie z I LO w Brodnicy zaproponowali pokaz i naukę zumby.
Tradycją były także bogato zaopatrzone stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, które dla uczestników dożynek przygotowały specjalny poczęstunek. W licznych konkursach z nagrodami do wygrania był m.in. sprzęt sportowy.

(wind)