WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Brzozie, położonych w miejscowości Brzozie, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat