Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

39758

Zgodnie z ww. obwieszczeniem osoby zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy w Gminie Brzozie będą stawać do kwalifikacji przed Powiatową Komisją Lekarską w Brodnicy, w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego przy ul. Karbowskiej 29 w Brodnicy. Termin dla Gminy Brzozie to 6 lutego 2024 r. w godz. 8:00 do 14:00.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają :

1) mężczyźni urodzeni w 2005 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 15/01/2024 10:07 356 KB 16