Ochrona środowiska – sukces Brzozia na Zamku Królewskim w Warszawie

Największe zadanie inwestycyjnym zrealizowane już w tej kadencji samorządu gminy Brzozie znalazło się w finale konkursu “Modernizacja roku 2010”. Nagrodę – w imieniu społeczności gminy Brzozie – odebrał Wójt Mieczysław Jętczak na Zamku Królewskim w Warszawie.

Organizatorzy konkursu – Targi Pomorskie, Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego – nagrodziły i wyróżniły tych inwestorów, których działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego wpisane są w lokalną strategię inwestycyjną. Jury konkursu uznało, że “Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie wraz z budową kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych do rzeki Drwęcy” zasługuje na wyróżnienie. Każdy z mieszkańców gminy może przekonać się jak działa nowa inwestycja, w jakie urządzenia została wyposażona. Warto by tam, na oczyszczalni w Jajkowie, organizować lekcje ekologii – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum.

Dodajmy, że wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano-inżynieryjne “Sanmel” w Brodnicy, a całkowity koszt budowy wyniósł ponad 3, 9 mln złotych.

– Oczyszczalna jest w pełni zautomatyzowana – mówi Michał Apczyński, jedyny pracownik tego obiektu, konserwator. – Podjeżdża samochód asenizacyjny, nie przekraczając bram oczyszczalni, podłącza się do systemu. Następuje elektroniczna analiza zawartości ścieków. Jeżeli wynik testu, a trwa to kilkanaście sekund, nie odpowiada parametrom, nieczystości nie zostaną przyjęte. Kryteria są bardzo surowe, nie można zrzucić byle co i byle jak. I to jest jeden z przykładów jak dbamy o ochronę środowiska, jak pojmujemy ekologię.

Patronat honorowy nad konkursem sprawował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, natomiast patronat merytoryczny m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Generalny Konserwator Zabytków, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(wind)