Odznaki dla kujawsko-pomorskich sołtysów

2024 03 08 odznaka soltysa fot Szymon Zdzieblo 070

Do Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaproszono wszystkich sołtysów z naszego województwa. Odznaki wręczała wspólnie z marszałkiem, przewodnicząca sejmiku kujawsko – pomorskiego Elżbieta Piniewska i członek  zarządu województwa Sławomir Kopyść. W uroczystości wzięli także udział sołtysi z terenu naszej gminy, którzy odebrali odznaki podkreślające rangę pełnionej funkcji. 

Sołtysi z całego województwa ( a jest ich 2 304) uczestniczyli w dwóch spotkaniach z marszałkiem Piotrem Całbeckim,

Sołtysi wspierają samorząd województwa w realizacji polityki regionalnej i budowie społeczeństwa obywatelskiego. Niech z dumą noszą odznaki, które wyróżniają ich w lokalnych środowiskach – powiedział marszałek Piotr Całbecki. Gospodarz województwa zapowiedział też powołanie Wojewódzkiej Rady Sołeckiej.

Ponieważ najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności wiejskich, sołtysi są m.in. konsultantami marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi samorządami wypracowują strategie, dzięki którym lokalne społeczności mogą sięgać po europejskie pieniądze na realizację ważnych dla nich projektów. Dysponentami środków marszałkowskiego budżetu obywatelskiego są lokalne grupy działania.

Sołtysi odgrywają dziś ogromną rolę nie tylko dla mieszkańców sołectw, ale są także wsparciem dla wójtów, starostów i innych samorządowców. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego ma sens tylko wówczas, gdy realizowane jest oddolnie i z udziałem wszystkich zainteresowanych.

Zwieńczeniem spotkania w dniu 8 marca był koncert Urszuli. 7 marca dla sołtysów zaśpiewała Małgorzata Ostrowska.

Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP