Oferta dla nauczycieli

Zdobyć klucz do uczenia. Szansa dla nauczycieli i pracowników oświaty na bezpłatne studia podyplomowe, kursy doskonalące i instruktorskie oraz wyjazdy przygotowujące do współpracy międzynarodowej!

Zdobyć klucz do uczenia

Szansa dla nauczycieli i pracowników oświaty na bezpłatne studia podyplomowe, kursy doskonalące i instruktorskie oraz wyjazdy przygotowujące do współpracy międzynarodowej! Ruszyła druga edycja projektu “Klucz do uczenia – profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji?”. Trwają zapisy.

W pierwszej edycji marszałkowskiego programu doskonalenia warsztatu dydaktycznego kadr kujawsko-pomorskiej oświaty “Klucz do uczenia” realizowanej w latach 2010-2011 roku uczestniczyło ponad 4,2 tysiąca pedagogów z placówek w całym województwie.

– Przygotowany już po raz drugi program specjalistycznych kursów dla pracowników oświaty ma umożliwić pedagogom podnoszenie kwalifikacji i zwiększyć poziom edukacji. Wiedza i umiejętności nauczycieli to jeden z najważniejszych elementów wpływających na efekty pracy z uczniami – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – jednostka organizacyjna samorządu województwa – w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz pracownicy administracji publicznej, którzy realizują zadania związane z oświatą w organizacjach prowadzących szkoły i placówki oświatowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ze wsparcia może skorzystać prawie 2,2 tysiąca osób. Zakres kształcenia oferowany w ramach projektu obejmuje: studia podyplomowe z astronomii i nauk przyrodniczych, zarządzania oświatą oraz wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej, kursy doskonalące dotyczące między innymi wykorzystania technologii informatycznych w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów zawodowych, kursy instruktora: pływania, unihokeja i piki nożnej, wyjazdy przygotowujące do współpracy międzynarodowej.

Wszystkie formy kształcenia są bezpłatne dla zakwalifikowanych uczestników. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do czerwca 2015 roku.

(wind)