Ogłoszenie

osoba wypełniająca długopisem ankietę

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza Pracodawców mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu brodnickiego do składania:

„Ankiety badającej zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019”

Ankiety posłużą do określenia zapotrzebowania na środki rezerwy KFS w 2019 roku.

Termin składania ankiet do dnia 25.01.2019 r.

Druk ankiety do pobrania ze strony internetowej urzędu: www.brodnica.praca.gov.pl – zakładka Rynek Pracy /Aktualności urzędu
lub bezpośrednio w urzędzie pokój nr 13.
Kontakt telefoniczny: tel. (56) 649-89-59, pok. nr 13

W roku 2019 możliwe będzie sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach ogłoszonych przez Radę Rynku Pracy następujących priorytetów rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
    Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem
    niepełnosprawności;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach
    nowych technologii i narzędzi pracy.