Ogłoszenie – nabór ofert na odśnieżanie dróg

Urząd Gminy w Brzoziu ogłasza nabór ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brzozie. Oferty na odśnieżanie dróg składają mieszkańcy gminy posiadający ciągniki o mocy powyżej 90 KM z pługiem odśnieżnym typu „motyl”.

Oferty należy składać na załączonych drukach w terminie do dnia 12.12.2018 r. w Urzędzie Gminy — pokój nr 8. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo negocjacji cen z wybranymi oferentami spełniającymi podstawowe wymagania związane z wykonaniem usługi. O wynikach naboru wybrani oferenci zostaną powiadomieni w celu zawarcia umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej informacji.Oferta na usługę odśnieżania dróg

Ogłoszenie wraz z drukiem oferty znajduje się również na stronie internetowej gminy: www.bip.brzozie.pl.