OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Brzozie oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Urząd Gminy w Brzoziu - budynek

Brzozie, dn. 16.03.2020 r.

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BRZOZIE 
DANUTY KĘDZIORSKIEJ-CIESZYŃSKIEJ 
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Brzozie oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433), informuję, iż od 17 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Brzozie i wszystkie jednostki organizacyjne, wykonujące zadania o charakterze publicznym, podlegają ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

  1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,
  2. określonych zadań przez ten Urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Wejście do Urzędu Gminy Brzozie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu oraz Samorządowego Zakładu Budżetowego „Wodociągi Gminne” w Brzoziu będą zamknięte. Wszystkie Informacje bieżące można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny. Numery telefonów znajdą Państwo na stronie www.brzozie.pl, lub poprzez sekretariat pod nr tel. 56 49 129 10.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w sytuacjach wyjątkowych np. przy zgłaszaniu zgonu, po uprzednim telefonicznym i umówieniu się z kierownikiem USC, obywatel będzie mógł przybyć do biura USC.