Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie systemowym w 2013 r. współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. “GMINA BRZOZIE DLA MIESZKAŃCÓW I Z MIESZKAŃCAMI”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie systemowym w 2013 r. współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  pt. “GMINA BRZOZIE DLA MIESZKAŃCÓW I Z MIESZKAŃCAMI”

W projekcie mogą wziąć udział:

– Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, bądź zatrudnione w tym rolnicy w wieku 15-64 lat, niepełnosprawne, korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu, zamieszkujące na terenie gminy Brzozie.

Oferowane wsparcie:

– Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem
– Kursy zawodowe wg zdiagnozowanych potrzeb (itp.; prawo jazdy kat. B, bukieciarstwo, kurs komputerowy, kurs opiekun osób starszych niepełnosprawnych, kurs kas fiskalnych, kulinaria itp.).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz certyfikaty zdobytych umiejętności. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do:

Biura Projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu, pokój nr 4
lub o kontakt z Panią Sabiną Otka

tel. (56) 4912923
e-mail: gops@brzozie.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!