Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne

Dnia 27 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy w Brzoziu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych od klasy I do klasy VI:

 1. Julia Galińska Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie
 2. Dawid Pilewski Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie
 3. Marta Domżalska Szkoła Podstawowa w Brzoziu
 4. Dawid Siekliński Szkoła Podstawowa w Brzoziu
 5. Joanna Kozikowska Szkoła Podstawowa w Jajkowie
 6. Marta Krygier Szkoła Podstawowa w Jajkowie

 II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych od klasy VII i uczniowie gimnazjum    

  klasa III

 1. Kacper Jaworski Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie
 2. Łukasz Otręba Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie
 3. Kinga Bytner Szkoła Podstawowa w Brzoziu
 4. Kacper Weręgowski Szkoła Podstawowa w Brzoziu 
 5. Miłosz Czepek Szkoła Podstawowa w Jajkowie 
 6. Bytner Tomasz Gimnazjum w Brzoziu
 7. Weręgowski Mikołaj Gimnazjum w Brzoziu.

W wyniku eliminacji gminnych do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się:

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych od klasy I do klasy VI:

 1. Dawid Pilewski Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie
 2. Joanna Kozikowska Szkoła Podstawowa w Jajkowie

II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych od klasy VII i uczniowie gimnazjum klasa III

 1. Tomasz Bytner Gimnazjum w Brzoziu
 2. Miłosz Czepek Szkoła Podstawowa w Jajkowie 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!