Ogromne wsparcie na inwestycje szpitali. Brodnica też na liście

W ramach rozstrzygniętego jesienią 2014 roku konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 21 placówek medycznych w całym regionie otrzymało wsparcie na zakupy wyposażenia i niezbędną modernizację.

Wśród nich znalazł się szpital brodnicki. Łączna wartość dofinansowania to 95 milionów złotych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy otrzymał wsparcie na przebudowę oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów – na ten cel przyznano dofinansowanie w kwocie 17 754 551 złotych. Warto zobaczyć jak są spożytkowane. Już bliżej końca tej przebudowy, rozbudowy, modernizacji.

(bd)