OHP w Brodnicy – nabór

ohp - ochotniczy hufiec pracy

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W OHP?

Ochotnicze hufce pracy zapewniają:

  • wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy
  • pomoc w wyborze zawodu (możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego)
  • pomoc w podjęciu praktycznej nauki zawodu – wybór pracodawcy, załatwienie formalności związanych z podjęciem pracy w charakterze młodocianego pracownika
  • ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania zainteresowań (koła tematyczne, wycieczki krajowe i zagraniczne, zawody sportowe, konkursy, wydarzenia kulturalne)
  • monitorowanie postępów w nauce, wsparcie zakresie nauczania, zajęcia wyrównawcze w przypadku trudności w nauce

Hufiec Pracy prowadzi nabór oraz organizuje kształcenie ogólne przy współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Brodnicy.

Nasi uczestnicy mogą korzystać z następujących form kształcenia:

  • zasadnicza szkoła zawodowa/branżowa
  • gimnazjum dla dorosłych/szkoła podstawowa (klasa VII) wraz z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy
  • szkolenie kursowe (tylko praktyki zawodowe, bez kształcenia ogólnego)

Warunkiem przyjęcia do hufca jest odpowiedni wiek – ukończone 15 lat i nie ukończone 18 lat. Kandydaci do szkoły podstawowej i gimnazjum muszą też mieć skierowanie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zapisać można się w okresie naborów do szkół (maj-wrzesień), ale także w każdym momencie roku szkolnego.

Więcej informacji na temat oferty uzyskać można w siedzibie HP, ul. Przykop 57/6 w Brodnicy, tel. 56 49 40 163, pon.-pt w godz. 8:00-16:00.

Informujemy o możliwości skorzystania z oferty Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu, który dysponuje internatem z bezpłatnym zakwaterowaniem i wyżywieniem.

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y
2-1 HUFIEC PRACY W BRODNICY
87-300 Brodnica, ul. Przykop 57/6,
tel. 56 4940163 email: 2-1hp.brodnica@ohp.pl