Opieka wytchnieniowa

Zdjecie opieka wytchnieniowa

Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska – Cieszyńska informuje, że w związku z Programem „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu ogłasza nabór osób chętnych – Mieszkańców Gminy Brzozie – do wzięcia udziału w w/w Programie. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Brzozie złożyła wniosek na środki finansowe z Programu na rok 2023
i otrzymała dofinansowanie na realizację w/w Programu.

Wartość Programu w Gminie to: 45.238,00 zł (dofinansowanie dla Gminy w 100%)

Realizatorem Programu w Gminie Brzozie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności.

Szczegóły w linku : http://gopsbrzozie.pl/a,119,nabor-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023