Opowieści myśliwskie

Spotkanie z człowiekiem lasu

W Szkole Podstawowej w Jajkowie odbyło się spotkanie uczniów z myśliwym Zdzisławem Fiszerem, który ciekawie i barwnie opowiadał o łowach z obiektywem, o zwyczajach i życiu zwierząt.

Znany na Pojezierzu Brodnickim myśliwy poruszył tematy związane z łowiectwem i zadaniami kół łowieckich. To obowiązek, praca i starania wielu ludzi. Ich działania związane są m. in. z utrzymaniem równowagi populacji zwierząt, ochroną zwierząt łownych, dokarmianiem zwierząt, budowaniem paśników, walką z kłusownictwem, pozyskiwaniem i magazynowaniem karmy. Temat w sam raz, na zimę!

Zdzisław Fiszer opowiedział dzieciom także o swoich doświadczeniach związanych z myślistwem oraz o zwierzętach, jakie można spotkać w naszych okolicznych lasach. Pogadanka urozmaicona była pokazem nawoływań oraz odgłosów zwierząt, które myśliwy sam wydobywał z różnych instrumentów. To było bardzo ciekawe spotkanie, które wzbogaciło wiedzę uczniów.

(wind)
Fot. Nadesłane