Organizacje pozarządowe w społecznym dialogu

Program do konsultacji

Zapraszamy do prezentowania swoich uwag w sprawie rocznego “Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

21 października rozpoczną się konsultacje społeczne, dotyczące projektu “Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”. Konsultacje trwać będą do 3 listopada. We wskazanym czasie można wypowiadać się na temat programu: pisemnie,  za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Można także swoje uwagi i opinie wyrazić osobiście w siedzibie urzędu.

Wszelkie uwagi i opinie prosimy przesłać na adres: starostwo@brodnica.com.pl, lub w wersji papierowej pisząc na adres Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub osobiście w siedzibie urzędu.

Konsultacje prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju, Turystyki Spraw Społecznych.

Informacje o projekcie: na stronie  Powiatu Brodnickiego w zakładce “Dialog społeczny”.

(wind)