OSP w Brzoziu jako jedna z nielicznych OSP w Polsce ma taki sprzęt!

OSP w Brzoziu jako jedna z nielicznych OSP w Polsce ma taki sprzęt !

14 stycznia 2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie specjalistycznego sprzętu dla

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzoziu.
 
Dzięki staraniom Pani Wójt Danuty Kędziorskiej-Cieszyńskiej do gminy Brzozie trafiły kolejne środki zewnętrzne. Tym razem gmina Brzozie pozyskała 100 000 zł. z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.
Zakupiono specjalistyczny sprzęt jedyny taki w regionie!
 
OSP Brzozie otrzymała:
  • quad z napędem 6×6, EPS- wspomaganie kierownicy ,EBS- hamowanie silnikiem, ADC- aktywna kontrolą zjazdu, grzane manetki oraz cięgno gazu, skrzynia biegów automatyczna z blokadą mechanizmu różnicowego wraz z pługiem, wyciągarką, specjalnym oświetleniem, syreną i drobnym wyposażeniem.
  • przyczepka do quada ( kierowanie platformy za pomocą wyciągarki, niezależne zawieszenie do trudnego terenu na tandemie)
  • specjalistyczną Pilarkę spalinową.
Całkowity koszt przekazanego sprzętu to 102,5 tyś. ( z czego 100 tyś. środki zewnętrzne, ok. 2,5 tyś. środki własne gminy Brzozie).
 
Sprzęt został przekazany w obecności gości reprezentacji OSP Brzozie.
 
Wójt wraz z OSP złożyli podziękowania za pomoc w pozyskaniu środków Panu Posłowi na Sejm RP Mariusz Kałużny.