Palmowa tradycja

W Bobrowie odbył się XV Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych. Zgłoszono 44 palm.

W kategorii Gimnazja, Gimnazjum z Brzozia zajęło I miejsce. W kategorii Koła Gospodyń Wiejskich, KGW Janówko zajęło III miejsce.

Palmy oceniała komisja w składzie: Danuta Grzyb – przewewodnicząca Regionalnej Rady KGW, Justyna Prajs – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonowie Pomorskim, Mirosława Lica – animator kultury w Pokrzydowie.

Część artystyczną przygotowali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brodnicy oraz zespół “Złoty Krąg” z Bobrowa.

(wind)