PAROSTACJA BRZOZIE ruszyła

sauna20 700

Z dużą pompą i przecięciem wstęgi ruszyła PAROSTACJA BRZOZIE. W niedzielę, 4 grudnia przy Agroturystyce nad Jeziorem Sopień odbyła się uroczystość, w trakcie której po raz pierwszy uruchomiono saunę. Jej zakup (jako jeden z elementów całego projektu) został dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizowanego przez samorząd Gminy Brzozie projektu “Klub seniora w gminie Brzozie”. 

Gorące spotkanie w chłodny dzień

Nad jeziorem Sopień spotkali się niedzielnego popołudnia seniorzy z Klubu Seniora Brzozowy Raj, Morsy Głęboczek i mieszkańcy gminy Brzozie, a także powiatu brodnickiego. Sauna uruchomiona tego dnia po raz pierwszy, kusiła wysoką temperaturą. Było to szczególnie miłe, bo zimny wiatr dawał się we znaki. Uroczyście przecięto wstęgę, czego dokonali wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski, wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska, seniorzy z Klubu Seniora Brzozowy Raj i przedstawiciele Morsów Głęboczek. Były przemówienia, podziękowania, a po nich można było wypocić się do woli. Skorzystały z tego głównie morsy, które znane są z odwagi i szybkości w zanurzaniu się w lodowatych odmętach Jeziora Sopień.

Przysmaki w plenerze

Choć pogoda nie zachęcała, to stawiło się sporo osób. Można było skorzystać z sauny, a także z różnych przysmaków serwowanych w plenerze. Dzięki funduszom Gminy Brzozie był gorący żurek, kiełbaska z ogniska, swojski chleb, domowe pączki, a także kawa i herbata. Świąteczna muzyka zachęcała do rozgrzewki i tańców, a morsy, jak to morsy, na kilka minut zniknęły w zimnej toni jeziora. Było wesoło, co można obejrzeć na zamieszczonych w galerii zdjęciach, a mikołajkowa rewia mody wprowadziła iście świąteczny nastrój.

O projekcie

Wartość całego projektu: 618 983,76 zł. Dofinansowanie: 557 085, 38 zł (w tym Europejski Fundusz Społeczny: 526 136,19 zł, budżet państwa: 30 949,19 zł). Wkład Gminy: 61 898,38 zł.

Klub Seniora w Gminie Brzozie został uruchomiony w 2020 r. dzięki wsparciu z Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020. Dzięki temu osobom starszym zapewniono możliwość uczestnictwa m.in. w zajęciach aktywizacyjno-warsztatowych, prelekcjach, wykładach, spotkaniach integracyjnych.

W 2020 r. Gmina Brzozie złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi na nabór w ramach RPO WK-P. Celem projektu jest zaangażowanie w życie społeczne gminy. Również zaktywizowanie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 60+, zamieszkujących na terenie gminy Brzozie. W ramach projektu realizowane są zajęcia ze wsparcia psychologicznego i doradczego,  szkolenia z kompetencji cyfrowych, aktywizacja społeczna i integracja oraz edukacja zdrowotna i poprawa kondycji fizycznej uczestników. W projekcie przewidziano wydatki związane z zakupem wyposażenia i jest to m.in znajdująca się sauna.