Pasowanie na ucznia i czytelnika oraz Dzień Edukacji Narodowej

W poniedziałek 14 października odbyło się w naszej szkole uroczyste przyjęcie uczniów klasy pierwszej w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej oraz Dzień Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska – Cieszyńska, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Justyna Nizgorska,  Dyrektor szkoły i Grono Pedagogiczne, rodzice pierwszoklasistów, przedstawiciele Rady Rodziców: Przewodnicząca  Pani Maria Zielińska, Zastępca Pani Sylwia Pilewska, Skarbnik Pani Katarzyna Węgrzynowska, pracownicy szkoły oraz społeczność uczniowska.

Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali  program artystyczny, w którym zgodnie z tradycją musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami wykonując piosenki i recytując wierszyki. Po części artystycznej jedenaścioro pierwszoklasistów odważnie złożyło ślubowanie. W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. Pani Dyrektor Alicja Ziętarska, ogromnym ołówkiem, pasowała każde dziecko na ucznia.  Wychowawca klasy Pani Maria Urbańska wręczyła pamiątkowe dyplomy, przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli dzieciom  upominki:  przyborniki, długopisy oraz  medale , a pani Wójt podarowała gry edukacyjne. Następnie szkolna bibliotekarka, Pani Jolanta Wierzchołowska pasowała uczniów na czytelników i wręczyła pamiątkowe dyplomy. Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne zdjęcia grupowe i indywidualne.

Z okazji Dnia  Edukacji Narodowej uczniowie klasy czwartej  pod opieką Pani Katarzyny Burzyńskiej  i uczniowie klasy piątej pod opieką Pani Pauliny Domżalskiej – Pacanowskiej zaprezentowali część artystyczną. Były podziękowania i życzenia od pani Dyrektor i Przewodniczącej Rady Rodziców oraz słodkie upominki, a od  Samorządu Uczniowskiego  różyczki.

Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego uczestnika.