Po konkursie. Dyrektorzy Szkół Podstawowych – w Wielkim Leźnie i Brzoziu

Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektorów Szkół Podstawowych w Wielkim Leźnie i Brzoziu, co jest wymogiem administracyjny po upływie kadencji na tym stanowisku.

Komisja konkursowa wybrała, rekomendując na stanowisko dyrektora SP w Wielkim Leźnie Jerzego Natkowskiego. Był on jedynym kandydatem. Pełni funkcję dyrektora tej placówki w mijającej kadencji.

W Brzoziu była dwójka kandydatów. Na stanowisko dyrektora komisja rekomendowała Dorotę Anzel. Jest ona znaną osobą w środowisku nauczycielskim, związana z Gminą Brzozie. Pracowała dotychczas jako pedagog szkolny.

(wind)