Podpisanie umowę o realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door

starsza osoba na wózku inwalidzkim

Wójt Gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska   w dniu 23 kwietnia 2021 roku podpisała umowę o realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Projekt grantowy pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Brzozie” realizowany jest w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Całkowita wartość projektu : 372.526,14  zł

Kwota dofinansowania: 372.526,14 zł

Projekt polega na zapewnieniu usługi indywidualnego transportu mieszkańcom gminy Brzozie z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, jak również w razie konieczności możliwość przewozu kilku mieszkańców jadących z jednej lub kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Planowany termin uruchomienia usługi 01.09.2021 rok

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie świadczenia usług transportu door-to-door dostępnej na stronie internetowej Gminy Brzozie.

PFRON logo