Podpisano wspólne porozumienie

porozumienie

Dnia 4 października 2022 roku w Brodnicy spotkali się przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu brodnickiego. W trakcie spotkania podpisano wspólne porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy. W spotkaniu uczestniczyły też wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska i skarbnik Ewa Piotrowicz.

Zawarcie porozumienia jest konieczne w kontekście możliwości aplikowania o środki z Unii Europejskiej, w nowej perspektywie finansowej. Podpisanie dokumentu stanowi pierwszy krok do realizacji projektów z udziałem tych środków. Dzięki temu samorządy powiatu brodnickiego staną przed szansą pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

 – Gmina Brzozie stawia na pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje kolejnych inwestycji. Środki unijne, obok środków rządowych, to dla nas szansa na rozwój i poprawę jakości życia mieszańców. Porozumienie jest pierwszym etapem do osiągnięcia naszych celów. Teraz czeka nas dalsza praca i mam nadzieję nasz zapał przyniesie efekty – mówiła wójt gminy Brzozie.

Fot. Przemysław Majchrzak Starostwo Powiatowe w Brodnicy