Półkolonie letnie 2019

Półkolonie letnie 2019

W dniach 3 – 16 lipca 2019 w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie, kolejny już raz, zorganizowano półkolonie letnie. Uczestnikami były dzieci z rodzin ubezpieczonych w KRUS, w tym roku dofinansowanie z Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej otrzymało 19 – tu uczestników.

W czasie półkolonii uczestnicy korzystali z różnorodnych atrakcji. Były seanse kinowe, wycieczki, pobyt na plaży i na basenie. Poznaliśmy pracę leśników i hutników szkła artystycznego. Był rejs statkiem i zjazdy na torze tubingowym. Uczestniczyliśmy w pogadankach i zajęciach z animatorami. Pogłębiliśmy też wiedzę historyczną uczestnicząc w profesjonalnych zajęciach na zamku w Działdowie.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji letniego wypoczynku, Pani Wójt Danucie Kędziorskiej, za udostępnienie autobusu na wyjazdy, Pani Dyrektor Alicji Ziętarskiej za udostępnienie obiektu i wszelką pomoc.

Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem zajęć czuwali, kierownik Pan Marian Borowski i wychowawczynie Pani Bernadeta Borowska i Pani Anna Ottka.