Pora na e-seniora w gminie Brzozie

laptops in office with business

Gmina Brzozie pozyskała dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji w wysokości 18 828,35 zł na realizację projektu pn. „Pora na e-seniora w gminie Brzozie”.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego stanowiącego doposażenie placówki Klub „Senior+”, tj. pięciu fabrycznie nowych laptopów.  Celem głównym przedsięwzięcia jest nabycie i podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych oraz upowszechnianie kompetencji cyfrowych i  efektywnego wykorzystywania technologii cyfrowych w codziennym życiu wśród 35 seniorów należących do Klubu Seniora w Gminie Brzozie. Zakupiony sprzęt będzie stanowił dodatkowe wyposażenie Klubu Seniora w Gminie Brzozie. Będzie wykorzystywany do realizacji zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych, ale również innych przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do seniorów. Uczestnicy Klubu będą mogli korzystać z laptopów w czasie wolnym w Klubie, po to by np. załatwić swoje sprawy przez Internet.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do:

– przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowego seniorów oraz wsparcia ich kontaktu z nowymi technologiami,

– nabycia nowych umiejętności cyfrowych przez uczestników Klubu Seniora

– uatrakcyjnienia oferty zajęć realizowanych w Klubie Seniora

– zwiększenie partycypacji w życiu społecznym osób starszych

 

Realizacja projektu:  20.10.2022 r. – 31.12.2022 r.

Kwota dofinansowania: 18 828,35 zł

 

„Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji”

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji.”