Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Brzoziu

W dniu 28 grudnia 2011r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Brzoziu

W dniu 28 grudnia 2011r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Brzoziu, tematami spotkania było:

  1. Przygotowanie jednostek OSP do zebrań sprawozdawczych i ustalenie terminów
  2. Zatwierdzenie planu pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Brzoziu
  3. Podsumowanie roku 2011
  4. Wolne wnioski

 

Załączniki:

1. Terminarz zebrań.doc