Powiatowy Konkurs Recytatorski dla seniorów

2023 10 09 162751

W Centrum Kultury i Sportu w Osieku odbędzie się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla seniorów “Śpieszmy się kochać ludzi”. Konkurs w tym roku odbędzie się 10 listopada o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury i Sportu w Osieku. Motywem przewodnim będą utwory patriotyczne. Adresatami konkursu są członkowie klubów seniora, ośrodków dziennego pobytu i innych grup organizujących zajęcia dla seniorów.

Cele konkursu:

 • popularyzacja tekstów o tematyce patriotycznej;
 • rozwijanie zdolności recytatorskich;
 • zainteresowanie poezją i prozą;
 • zachęcanie do prezentowania siebie;
 • ćwiczenie pamięci i doskonalenie dykcji;
 • wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze;
 • integracja seniorów.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla seniorów;
 • zadaniem uczestnika konkursu jest prezentacja utworu poetyckiego lub prozy;
 • czas prezentacji do 5 minut.

Kategorie:

 • Recytacja
 • Czytanie

Kryteria oceny:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • interpretacja tekstu
 • ogólny wyraz artystyczny

Postanowienia końcowe:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy; wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zgłoszenie do udziału w konkursie należy nadesłać do 3 listopada 2023r.

Na adres: Centrum Kultury i Sportu, Osiek 81, 87-340 Osiek lub drogą elektroniczną: ckis@gminaosiek.pl kontakt: 506 091 926

Regulamin uczestnictwa oraz karta zgłoszenia poniżej.

https://www.gminaosiek.pl/wp-content/uploads/2023/09/REGULAMIN-KONKURSU-RECYTATORSKIEGO.docx

https://www.gminaosiek.pl/wp-content/uploads/2023/09/Karta-uczestnika-Powiatowego-Konkursu-Recytatorskiego.docx

 

powiat recytatorski 2023 qd0njh1ov61r8k9d3hqx9a99m230p88whkflgk3t3m