Powołanie do Rady GLPK

park

W dniu 29 kwietnia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rudzie odbyło się inauguracyjne spotkanie nowej kadencji Rady Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Wśród powołanych znalazła się wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska. Rada to organ opiniodawczo-doradczy, w zakresie ochrony przyrody. Członków rady powołuje zarząd województwa.

Wybiera ich spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych. Aneta Jędrzejewska, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczyła akty nominacyjne powołanym członkom. Podczas posiedzenia odbyła się prezentacja dotycząca działalności GLPK.

Pokazano jego walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe i turystyczne, a także działania parku zaplanowane w 2022 roku. Członkowie rady wybrali spośród swojego grona przewodniczącą Justynę Nizgorską (przedstawicielkę sektora gospodarczego) oraz zastępcę przewodniczącego Dariusza Szczawińskiego (Nadleśnictwo Lidzbark). Zasiadanie w Radzie Parku to funkcja społeczna, wszyscy powołani pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.