Pożarów niewiele, są za to wilki i łosie

Doroczna narada przeciwpożarowa, na której poruszono również temat szkodnictwa leśnego odbyła się w siedzibie Nadleśnictwa w Brodnicy.

Na konferencji przekazano także garść ciekawostek dotyczących zwierzyny lasów administrowanych przez brodnickie nadleśnictwo.

Szkody raczej niskie

Brodnickie kompleksy leśne pod względem pożarowym i szkodnictwa, według opracowanych danych za miniony 2014 rok są terenem o niskich szkodach. W roku ubiegłym odnotowano pięć pożarów o łącznej powierzchni 0,54 hektara, a wykrycie ognia nastąpiło w głównej mierze przez punkty obserwacyjne i osoby postronne, których czujność zdaje się być nieoceniona. Największą (na terenie nam najbliższym) kradzież drewna ujawniono w Leśnictwie Tęgowiec, gdzie straty obliczono na 600 złotych. Ogółem w całym nadleśnictwie straty spowodowane przez złodziei drewna wyniosły trochę ponad 3 tysiące złotych. Łupem padły również 2 komplety ławek i stoły zamontowane na leśnych parkingach, sadzonki oraz siatka ogrodzeniowa.

Wilki na terenach nadleśnictwa

Nadleśniczy Henryk Kapusta nie ukrywa, że niektóre tereny leśne są monitorowane, głównie w celu wykrywania szkodnictwa. Informują o tym tablice przy wjazdach na tereny leśne. Właśnie leśny monitoring odnotował rzecz ciekawą przyrodniczo – wilki, które pojawiły się na terenach brodnickiego nadleśnictwa. Zwierzęta są w okolicach Górzna, widziane były też innych miejscach. Inwentaryzowana od 2012 roku jest także populacja największego zwierzęcia występującego w naszych okolicach – łosia. Oblicza się, że w lasach brodnickich jest ich około 120 sztuk.

Monitoring przeciwpożarowy

Z nieukrywaną dumą uczestnikom narady zaprezentowano wybudowany kilka miesięcy temu Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny w siedzibie nadleśnictwa. Pod koniec grudnia 2014 roku przebudowano systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa Brodnica. Od podstaw zbudowano dwie stalowe wieże na terenie podbrodnickiego Leśnictwa Karbowo i Nowy Świat koło Górzna oraz zaadaptowano istniejącą wieżę na terenie Leśnictwa Zarośle nieopodal Zbiczna. Na wieżach w Zaroślu i Nowym Świecie zamontowano kamery HD, natomiast wieża w Karbowie stała się obiektem pośrednim radiolinii umożliwiającym przesył sygnału radiowego do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica.

W ramach inwestycji przygotowano niezbędne zaplecze techniczne – dwa monitory, komputer i panel sterujący kamerami. Celem drugiego etapu działania było objęcie monitoringiem przeciwpożarowym całego terenu Nadleśnictwa Brodnica oraz wyeliminowanie niebezpiecznej i kosztownej pracy przy obsłudze bezpośredniej monitoringu przeciwpożarowego prowadzonego na wieży pożarowej. – Inwestycja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pożarowe lasów na terenie Nadleśnictwa Brodnica, skróceniu ulegnie czas dojazdu ekip ratowniczych do ewentualnych pożarów lasu oraz zwiększy się efektywność i bezpieczeństwo ratowników podejmujących walkę z żywiołem. Dodatkowo, tak przygotowany monitoring może służyć kompleksowej poprawie bezpieczeństwa społecznego na całym obszarze będącym w jego zasięgu – powiedział Przemysław Jakubowski, osoba odpowiedzialna za sprawy przeciwpożarowe w brodnickim nadleśnictwie.

(wind)