„Poznaj Polskę” 2022. Na wycieczki wyruszą uczniowie z gminy Brzozie

Szkolny autobus wiozacy grupe dzieci freepik.com

Szkoły z terenu gminy Brzozie w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” organizują wycieczki dla swoich uczniów. Środki finansowej w formie dotacji celowej przeznaczono na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. Dotacja przyznawana jest przez Ministra Edukacji i Nauki.

Organ prowadzący – Gmina Brzozie złożyła wniosek, dzięki któremu uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% całkowitego kosztu wycieczek. Ilość składanych wniosków uzależniona była od liczby uczniów w poszczególnych szkołach. Gmina mogła złożyć dla Szkoły Podstawowej w Jajkowie i Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie maksymalnie po dwa wnioski  (szkoły do 100 uczniów – jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla klas I-III i jeden wniosek
o dofinansowanie wycieczki dla klas IV-VIII) oraz dla Szkoły Podstawowej w Brzoziu maksymalnie cztery wnioski (szkoły od 101 do 200 uczniów – dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla klas I-III i dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla klas IV-VIII).

Kwota otrzymanego dofinansowania do organizacji 8 wycieczek wynosi 34 972,80 zł,
co stanowi 80% wartości całkowitej tj. 43 716 zł.

Celem projektu jest wsparcie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wybrane trasy wycieczek:

Największe osiągnięcia polskiej nauki:

Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, mazowieckie

Planetarium, Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Obserwatorium Astronomiczne, Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Kultura i dziedzictwo narodowe:

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej, Warszawa, mazowieckie

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, Olsztynek, warmińsko-mazurskie

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń, kujawsko-pomorskie

“Centrum Popularyzacji Kosmosu “Planetarium – Toruń”, Toruń, kujawsko-pomorskie

Dom Legend Toruńskich, Toruń, kujawsko-pomorskie

Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, pomorskie

Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań XVII w., Gdańsk, pomorskie

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk, pomorskie