Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego wciąż dostępne!

Od 01 kwietnia 2014 roku rozpoczyna swoją działalność Punkt Konsultacyjno-Doradczy w zakresie pożyczek i poręczeń dla organizacji pozarządowych.

Projekt  jest współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą: “Fundusz pożyczkowy szansą dla NGO – prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego”.

Realizatorami inicjatywy jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z Bydgoszczy oraz Kujawsko Pomorskim Funduszem Pożyczkowym z siedzibą w Toruniu.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane tematem pożyczek oraz pożyczek z poręczeniem do odwiedzenia punktu osobiście w Toruniu ul. Stokrotkowa 22.

Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego – tel. 533 321 735, mailowego- punkt@cistorsps.pl.
Pracownik punktu może również dojechać do siedziby zainteresowanej organizacji.

W Punkcie uzyskacie Państwo informację na temat rodzaju możliwych pożyczek i poręczeń oraz podmiotów udzielających takich pożyczek. Pracownik punktu udzieli Państwu pomocy w wyborze najkorzystniejszego finansowania oraz wesprze w wypełnianiu dokumentacji.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym, bezpośrednio kontaktując się z Panią Izabelą Kowalską.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Punkt Konsultacyjno-Doradczy
ul. Stokrotkowa 22, pokój 17.
87-100 Toruń
Tel: 533 321 735
e-mail: punkt@cistorsps.pl