Prezenty dla najmłodszych uczniów

W dniu 1 września uczniowie z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Brzoziu otrzymali z rąk Wójta Gminy Brzozie, Pana Bogusława Błaszkiewicza oraz Kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu, Pani Mirosławy Grabowskiej upominki z grupy Azoty. Każde dziecko otrzymało teczkę wyposażoną w artykuły plastyczne niezbędne do nauki i zabawy w szkole. Pozostałe dzieci otrzymały drobne upominki z rąk Pani Dyrektor, Doroty Anzel.