Prezes w Jajkowie

W imieniu Agencji przekazał szkole dziesięć zestawów komputerowych. Podczas wizyty mógł już zobaczyć podarowany sprzęt w użytkowaniu. Dyrektor Szkoły Iwona Kowalska na spotkanie z Prezesem zaprosiła uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz Wójta Gminy Brzozie Bogusława Błaszkiewicza. Goście skorzystali z poczęstunku, a sam Prezes dokonał pamiątkowego wpisu do kroniki szkoły. Wcześniej Prezes  Andrzej Gross podsumowywał Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na spotkaniu z rolnikami, zorganizowanym w Brzoziu z inicjatywy Wójta Gminy.

(wind)