Próbna ewakuacja w SP Jajkowo

Po ogłoszeniu alarmu uczniowie pod opieką nauczycieli i obsługi w zwartym szyku udali się do miejsca zbiórki. Wszyscy znali swoje zadania w zakresie organizacji ewakuacji. Pracownicy szkoły zostali przeszkoleni we wrześniu, a uczniowie przed pierwszą ewakuacją. Wszyscy zatem znali swoje powinności i drogi ewakuacji z każdego pomieszczenia szkoły. Na miejscu zbiórki każdy opiekun uczniów zdał raport dyrektor szkoły Alinie Grążawskiej – Czapulak. dotyczący liczby ewakuowanych. Następnie dyrektor złożyła meldunek p.o. Zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej kpt. Krzysztofowi  Natuckiemu.  Korzystając z okazji, że na miejscu zbiórki znajdowali się uczniowie i przedszkolacy całej szkoły. Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej mł. bryg. Waldemar Przeczewski opowiedział o zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Demonstrował czujkę czadu i istotne jej działanie. Podkreślał bardzo duże znaczenie wiedzy o zabezpieczeniach przeciwpożarowych dla ochrony życia i mienia.

Strażacy gratulowali uczniom, ich opiekunom i dyrekcji sprawnego działania, opanowania i wiedzy dotyczącej  ewakuacji.

Całą akcję monitorowali pracownicy Urzędu Gminy w Brzoziu z p. Krzysztofem Żebrowskim oraz zastępcą Wójta Gminy Brzozie p. Tomaszem Mażutis na czele.