Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

1920x810

Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska – Cieszyńska informuje, że w związku z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu ogłasza nabór osób chętnych – Mieszkańców Gminy Brzozie – do wzięcia udziału w w/w Programie. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Brzozie złożyła wniosek na środki finansowe z Programu na rok 2023 i otrzymała dofinansowanie na realizację w/w Programu.

Wartość Programu w Gminie Brzozie to: 189.781,00 zł (dofinansowanie dla Gminy to 100%)
Realizatorem Programu w Gminie Brzozie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Szczegóły w linku : http://gopsbrzozie.pl/a,120,nabor-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023