Projekt „Urzędy onlline”

Wraz z rozwojem technologii coraz powszechniejsze staje się wykorzystywanie Internetu do świadczenia różnego rodzaju usług. Proces ten dotyczy również administracji samorządowej i rządowej. Głównym celem wdrażanych rozwiązań informatycznych jest umożliwienie mieszkańcom załatwienia spraw urzędowych bez konieczności fizycznej wizyty w danym urzędzie. Docelowo zainteresowana osoba ma mieć możliwość wypełnienia stosownego wniosku dostępnego w serwisie internetowym, podpisania go profilem zaufanym, a po załatwieniu sprawy otrzymania decyzji w formie dokumentu elektronicznego. Osiągnięciu tej wizji ma służyć projekt „Urzędy onlline”, który od października 2016 roku jest realizowany w dziewięciu gminach województwa kujawsko-pomorskiego. W skład partnerstwa wchodzą gminy Brodnica, Brzozie, Górzno, Grudziądz, Lisewo, Łasin, Ryńsk, Zbiczno oraz Płużnica, która jest liderem tego zadania. 

Cel główny projektu to wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność pracy i zarządzania usługami dziedzinowymi, istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami, w szczególności lokalami użytkowymi.

Główne działania:

  • zakupy i wdrożenia systemów informatycznych i systemów dziedzinowych usprawniających pracę urzędniczą oraz nadzór zarządczy w jednostkach samorządu terytorialnego w oparciu o zdefiniowane przez Gminy potrzeby,

  • wdrożenie rozwiązań poprawiających satysfakcję klientów ze świadczonych usług,

  • szkolenia dla pracowników urzędów w zakresie wdrażanych systemów, stosowania narządzi informatycznych, obsługi klientów, zarządzania satysfakcją oraz zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości.

Planowane rezultaty:

  • wsparcie dla gmin w zakresie obsługi podatkowej przedsiębiorców,

  • wdrożenie przez gminy rozwiązań usprawniających pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami,

  • bardziej kompetentni pracownicy posiadający wiedzę i umiejętności stosowania rozwiązań informatycznych,

  • poprawa zdolności zarządczych w gminach, dostępu do informacji  oraz obsługi przedsiębiorców i inwestorów.

Projekt „Urzędy onlline” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1 794 000,00 zł, kwota dotacji wynosi 1 511 983,20 zł. Realizacja projektu zakończy się w marcu 2018 roku.

Autor: Marianna Zakrzewska

Projekt "Urzedy onlline" - baner