Promocja produktu. Zakup Prospołeczny

Prawo do używania go ma obecnie piętnaście firm społecznych w naszym regionie. Wśród nich jest przedstawiciel powiatu brodnickiego – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Teodoryk” z Górzna, a jej atutem i znakiem jest Park Linowy.

O prawo do posługiwania się godłem mogą się ubiegać wyłącznie podmioty ekonomii społecznej – czyli przedsiębiorstwa, w których prymat ma nie maksymalizacja zysku, ale korzyść społeczna osób zaangażowanych w wytwarzane produktu czy usługi. Takich, które dają szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, także bezdomnym oraz wszystkim innym, którzy z jakichś powodów mają niewielkie szanse na rynku pracy. Chodzi o spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie inwalidów i firmy non-profit, a także organizacje pozarządowe i prowadzące działalność gospodarczą instytucje społeczne kościołów i związków wyznaniowych.

– Rzetelnym firmom społecznym bardzo się opłaca posiadanie tego szczególnego znaku jakości, bo kupujemy coraz bardziej świadomie, chętnie dając zarobić właśnie tego rodzaju podmiotom, zwłaszcza jeśli mamy gwarancję, że produkt nie odbiega jakością od innych. Warto się starać o takie godło, warto go szukać w informacjach o wybieranych produktach – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który patronuje znakowi w naszym województwie.

Certyfikaty Zakup Prospołeczny posiada obecnie piętnaście kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw. Pierwsze z tych certyfikatów przyznano dwa lata temu, kolejne w ubiegłym roku.

(wind)